Nye rammer og nye muligheder

Regionshospitalet Gødstrup bliver den nye ramme om nærvær med patienten i teams, et godt samarbejde på tværs af fag og endnu mere specialisering.

Oversigtsbillede af hospitalet i Gødstrup

Den nye hverdag på Regionshospitalet Gødstrup giver masser af muligheder for at tilbyde endnu bedre behandling til hospitalets patienter.

Samarbejdet på tværs bliver nemmere, når alle afdelinger og specialer er samlet under samme tag.

Bliv klogere på medarbejdernes forventninger til Gødstrup

Samarbejde, læring og supervision, gode muligheder for forskning, korte karrierevej, og et moderne og ambitiøst akutkoncept er nogle af de områder, som medarbejderne fremhæver ved at arbejde på hospitalet. 

Læs nogle af deres fortællinger nedenfor.

Kasper Drimer

Fra hovedstaden til Vestjylland og USA

Alletiders muligheder for læring, supervision og forskning fik læge og ph.d.-studerende Kasper Drimer Berg til at søge til Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebro.

Læs Kaspers historie.

Jeg har verdens bedste job

Formlen er langvarige relationer til forsøgsdeltagere og lette arbejdsgange tilsat en løsningsorienteret vestjysk kultur, mener projektsygeplejerske Brigitta R. Villumsen.

Læs Brigittas historie her.

Nikolai Hoffmann-Petersen

Mulighed for spændende og korte karriereveje

Nikolai Hoffmann-Petersen kan i en alder af 42 år skrive ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på sit CV.

Læs Nikolajs historie her.

På billedet (fra venstre) Larshan Perinpam, Sarah Elizabeth Plews, Anders Jørgensen, Anh Nhi Huynh og Anders Møllekær Brøns.

Akutmedicinere baner vejen

Danmarks første hold af akutmedicinere er tætte kolleger, og de gør sig klar til at tage imod de akutte patienter på Akuthospitalet Gødstrup.

Læs hele historien om akutmedicinerne her.

Forskningsansvarlig overlæge og lektor Halla Skulasdottir

Visioner og vokseværk i kræftforskningen

Forskningsansvarlig overlæge og lektor Halla Skulasdottir arbejder for at gøre visionen om et tværfagligt forskningsmiljø på højt fagligt niveau til virkelighed.

Læs hele historien om forskningsmiljøet i kræftafdelingen.

Lene Nissen Møller Schmidt

Nærværende sygepleje giver en tryg start

Sygeplejerske Lene Nissen Møller Schmidt er ansvarlig for, at de nye sygeplejersker får en god opstart på lungemedicinsk sengeafsnit.

Læs hele historien om nærværende sygepleje.