Lemvig_banner.jpg

Rød streg.

Flueben.Alle fordelene ved Lemvig

Om arbejdet

 • Ingen administrative opgaver - du skal bare koncentrere dig om at være læge.
 • Ferier, sygdom og andre personalemæssige udfordringer løser vi.
 • Fleksibilitet i arbejdstid.
 • Fleksibilitet i uddannelsesforløb.

Om fællesskabet

 • Du får mulighed for at arbejde tværfagligt med tæt samarbejde med kommune og hospital.
 • Du bliver en del af en tværfaglig gruppe af medarbejdere på klinikken.
 • Innovation er målsætningen, hvor der er plads til at udforske nye diagnostiske og behandlingsmæssige metoder
 • Kvalitet og faglighed vægtes højt i tæt dialog med kommune og hospital.

Om området

 • Bolig i skønne omgivelser - vi hjælper dig gerne på plads.
 • Interessant og alsidigt arbejde i vandkanten, hvor du kommer til at se alle aspekter af faget almen medicin.

Rød streg.

Træ.Lemvig: Sprudlende liv tæt på skov og strand

Lemvig havn_700px.jpg

Rød streg.

Info.Fakta om klinikken


Klinik for Almen Medicin i Lemvig åbner 1. september 2019.

Klinikken vil have tilknyttet 3.500 patienter fra Lemvig og omegn.

Klinikken vil få 5 almenmedicinske speciallæger, 3-4 sygeplejersker og 1-2 sekretærer.

byggeri_990033.pngByggeproces


Arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter står for at bygge de nye lokaler til Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus.

Søren Andersen Arkitekter kender Lemvig Sundhedshus fra tidligere projekter.

Byggeprocessen deles op i tre etaper:

 • Etablering af midlertidige lokaler til Klinik for Almen Medicin
 • Etablering af permanente lokaler til Klinik for Almen Medicin
 • Etablering af de resterende dele af Lemvig Sundhedshus (kommunale funktioner, akutklinik, fælles lokaler til eksempelvis videokonference)

Rød streg.

Video.Video: Om Klinik for Almen Medicin

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Lyspære. Vision

Klinik for Almen Medicin i Lemvig bliver en praksis baseret på patientfokus, nytænkning, arbejdsglæde og fleksibilitet.

Det er vores ambition at behandle patienterne med høj faglighed og at give mest til dem med størst behov. Samtidig vil vi gennem tydelig ledelse skabe en arbejdsplads, som giver tryghed og stolthed for alle.

Med Klinik for Almen Medicin i Lemvig vil vi:

 • sikre lægedækning i Lemvig Kommune med høj faglighed og kvalitet, herunder afprøve nye modeller for samarbejde og organisering på tværs af faggrænser og sektorer.
 • medvirke til at sikre et sundhedsvæsen på patientens præmisser, for eksempel ved at skabe kontinuitet i borgerens patientforløb i almen praksis, herunder udvikle samarbejdet med Lemvig Kommune.
 • udvikle og teste nye borgerrettede IT-løsninger og teknologier som både tilgodeser patienternes behov og hensynet til en smidig arbejdstilrettelæggelse.
 • vise, at en almen medicinsk klinik kan fungere som en del af et hospital.
 • levere et langtidsholdbart input i debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Vores vision - og vores arbejde med etablering og udvikling af klinikken - er i høj grad inspireret af Lægefællesskabet i Grenå, som for nylig modtog prisen ”Den Gyldne Skalpel”, som er Dagens Medicins hæderspris, for nytænkning af høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

Dokumenter. Baggrund

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede på sit møde den 28. november 2018 at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om godkendelse af iværksættelse af forsøg efter sundhedslovens § 233, konkret i form af etablering af en almen medicinsk klinik drevet af Hospitalsenheden Vest på Regionshospitalet Lemvig.

Der ansøges i forlængelse heraf om dispensation fra udbudsforpligtigelsen i sundhedslovens § 227, stk. 5.

E-mail.Vil du vide mere? Kontakt os i dag

Jens_circle.gif

Lægefaglig direktør
Jens Friis Bak

Tlf. 4093 7985
Jens.Bak@vest.rm.dk

Ulrik Steen.

Ledende regionssocialoverlæge
Ulrik Steen

Tlf. 7843 5070
ulrik.steen@vest.rm.dk