Forskning og uddannelse i sundhed er en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er uddannelse en naturlig del af Hospitalsenheden Vests vision, mission og strategi.

Hospitalsenheden Vest har lavet en samlet strategi for al uddannelse på tværs af alle faggrupper og uddannelsesniveauer, Uddannelsesstrategi 2018-2020. Strategien tager afsæt i at prioritere og udvikle gode uddannelsesvilkår og høje kompetencer hos de ansatte, foruden at tiltrække dygtige medarbejdere, studerende og elever.

Formålet med strategien er at:

  • udpege satsområder indenfor uddannelse
  • bidrage til at sikre de bedst mulige patientforløb
  • styrke og udvikle uddannelsesmiljøerne
  • fastholde og tiltrække kompetente ansatte
  • udbygge vores position som et attraktivt uddannelsessted og en attraktiv arbejdsplads.

Strategien beskriver strategiske mål inden for tre overordnede uddannelsesområder:

Figur

Du kan læse uddannelsesstrategien her.

Arbejder du med at implementere strategien i praksis?

Dyk ned i værktøjskasserne og få inspiration til, hvordan du kan oversætte strategiens ord til konkret handling på din afdeling.Annette Haagerup

Forskningskoordinerende 
ledende overlæge


NIDO | danmark
Tlf.: 7843 8580

annehaag@rm.dk

nido@rm.dk