Velkommen til hospitalets attraktive uddannelsesmiljø, hvor vores rammer understøtter

  • videndeling,
  • videns- og færdighedstræning
  • kompetenceudvikling på grunduddannelse, og efter- og videreuddannelsesniveau samt i forhold til patientlæring.

Hospitalsenheden Vest har hvert år 1600 elever og studerende fra erhvervsuddannelser, de videregående- og langvideregående uddannelser i formel praktikuddannelsesforløb. Der er p.t. ca. 40 ph.d. studerende og ca. 30 master og kandidatstuderende under uddannelse. Samtidigt er der fortløbende intern kompetenceudvikling af de ca. 4,400 ansatte. På patientsiden er der p.t. 11 patientskoler med dertil hørende undervisning, vejledning og færdighedstræning.

Vi prioriterer udvikling af et godt læringsmiljø, for elever, studerende og de ansatte. Hospitalet har som målsætning at støtte det gode patientforløb og fokus er derfor på udvikling af kompetencer i patientinddragelse og fælles beslutningstagen samt styrkelse af interprofessionelt læring og samarbejde.  

Center for Forskning og Uddannelse faciliterer derfor indsatser der skaber tværgående læringsmuligheder til supplering af de stærke monofaglige uddannelsestiltag. Der er tværgående forelæsningsrækker og –arbejdsgrupper, samt støtte i uddannelsesspørgsmål på tværs af organisationen. Fremtiden vil byde på en udvidelse af indsatsen i forhold til simulations- og færdighedstræning på alle niveauer, samt støtte til relevante temaer og fokusområder på uddannelsesfronten både decentralt og centralt.

Uddannelsesområdet op Hospitalsenheden Vest er i en omstruktureringsfase, hvorfor yderligere information er i proces.

Revideret 15-08-2017