20190109_Henriette Buttenschøn ny lektor_530.jpg

Foto: Søren Braad Andersen, Kommunikation.

Seniorforsker Henriette Nørmølle Buttenschøn ved NIDO | danmark er blevet udnævnt til lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet pr. 1. januar.

09.01.2019.

Af kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen

Der er tale om et 20 pct. lektorat med arbejdssted i NIDO | danmark, og som ny lektor bliver Henriette Nørmølle Buttenschøn et vigtigt bindeled mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

De overordnede arbejdsopgaver vil fortsat være at understøtte hospitalets forsknings- og uddannelsesmiljøer, bl.a. som vejleder og sparringspartner, og at udføre egen forskning.

Læs mere om den nye lektor:

http://www.vest.rm.dk/forskning/om-nido-danmark/nyheder/ny-seniorforsker-vil-vare-med-til-at-opdyrke-nido--danmark-i-godstrup/