Patienten først

Forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandling, rehabilitering og psykosociale indsatser. Den bedste behandling kræver viden på højeste niveau, velkvalificerede sundheds- og forskningsprofessionelle, formidlingsevner og implementeringskraft.

NIDO | danmark er organisatoriske og fysiske rammer til at understøtte forskning og uddannelse i sundhedsvæsnet. NIDO er et vækstmiljø for udvikling af bedre behandlingsmetoder og ny velfærds- og sundhedsteknologi til gavn for patienten.

Patienten først er udtryk for et ønske om at lade den kliniske praksis vare fundament for sundhedsforskningen. Forskning i bl.a. de store folkesygdomme kraver et målrettet samarbejde med og imellem de kliniske afdelinger. NIDO vil skabe multidisciplinære og tværfaglige forskningsmiljøer til sikring af synergi mellem forskning, klinisk praksis og behandling. NIDO skal facilitere forskning og uddannelse på tværs af sektorer, institutioner og erhvervsliv.

En af hospitalets væsentlige opgaver er at give patienten overblik over egen sundhedstilstand, som forudsætning for at vende tilbage til et meningsfuldt liv eventuelt med en ændret sundhedstilstand. I den forbindelse er udtrykket, patienten først, også et signal om, at NIDO kan bidrage til at udvikle viden og kompetencer, der gør det muligt at sætte patienten først i eget sygdomsforløb.