Center for Forskning og Uddannelse er blevet til NIDO | danmark. NIDO er afledt af nidus, som betyder rede på latin og navnet symboliserer den funktion, som centret har, nemlig at fremme og understøtte forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest. Samtidig udtrykker bogstaverne nogle af centrets værdier; Network, Innovation, Development og Opportunities.

Navneforandringen lægger den første trædesten på vejen mod et fysisk forsknings- og uddannelsescenter ved det nye hospital i Gødstrup. 

NIDO | danmark omfatter de to hovedområder

  • Forskning
  • Uddannelse

med hver deres fokus og en del beslægtede opgaver.

NIDOs kerneopgave er at skabe forbindelser og rammer, der gavner forskere og patienter, forskningsviden, uddannelse og patientbehandling.

NIDO faciliterer og støtter op om opbygningen af tværgående forskningsmiljøer, der samler viden på tværs af fag, sektorer, kliniske afdelinger, forskningsmetoder og uddannelser.

NIDO understøtter, at den forskning, som pågår i Hospitalsenheden Vest er rettet mod både den kliniske praksis og de samarbejdsrelationer, som er vigtige for fremtidens patientbehandling; herunder den nationale og internationale sundhedsforskning, uddannelsesmiljøerne, eksterne partnere og erhvervslivet.

Det strategiske arbejde i NIDO skal til enhver tid medvirke til, at den enkelte forsker og de konkrete forskningsprojekter får mulighed for at opdyrke netværk og formidlingsmuligheder på tværs af institutioner og partnere.