Aarhus Universitet og Region Midtjylland arbejder sammen om sundhed og velfærd gennem viden på højt internationalt niveau. Sammen skaber vi forskningsresultater med international gennemslagskraft og unikke rammer for sundhedstilbud af højeste kvalitet på tværs af regionen.

Et af de tydeligste eksempler på forskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet, Health, og Region Midtjylland, er udnævnelsen af universitetsklinikker, hvoraf Hospitalsenheden Vest huser tre.

En universitetsklinik er bl.a. kendetegnet ved:

  • Forskning på højeste internationale niveau
  • Et betydelig publikationsniveau
  • Uddannelse og fastholdelse af ph.d.'er og post.doc.
  • National anerkendt position indenfor det enkelte forskningsområde og medicinske speciale

De tre universitetsklinikker: