Hospitalets forskningsstrategi for perioden 2018-2020 tager afsæt i at prioritere og udvikle patientnær forskning på højeste internationale niveau.

Formålet med strategien er at:

  • udbygge hospitalets position som et forskningsaktivt hospital, der skaber og anvender ny viden på højeste internationale niveau inden for de store folke- og livsstilssygdomme
  • bidrage til at sikre de bedst mulige patientforløb
  • styrke og udvikle forskningsmiljøerne
  • fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere med forskningskompetencer
  • bibringe alle ansatte den nødvendige forskningsforståelse
  • involvere flere dygtige samarbejdspartnere
  • skabe et større og bredere finansieringsgrundlag for forskning.

Strategien beskriver strategiske mål inden for fem forskningstemaer:

Forskningshjulet

Du kan læse forskningsstrategien her.