Forskningsenheder i Hospitalsenheden Vest
Foto: Jesper Rais

Hospitalet har følgende forskningsområder:

Forskningsmiljøer - generisk beskrivelse

Hospitalets forskningsmiljøer beskrives afhængig af modenhedsgrad i fire forskellige typer: 

  1. Soloforsker
  2. Afdeling med forskningsmiljø: en afdeling med flere forskere og en forskningsansvarlig overlæge eller speciallæge.
  3. Forskningsafsnit: en afdeling med et erfarent og veletableret forskningsmiljø. 
    Læs definitionen på et forskningsafsnit og se hospitalets fire forskningsafsnit her.
  4. Universitetsklinik: en afdeling med særdeles stor erfaring, robusthed og mangeårig videnskabelig aktivitet på højt niveau. 
    Du kan læse mere om definitionen af og kravene til en Universitetsklinik her.