Foto: Jesper Rais


Vi tilbyder vores patienter de bedst mulige ydelser, der så vidt muligt er videnskabeligt underbyggede. Vi prioriterer, at uddannelse, udvikling, læring og forskning skal understøtte den højeste faglige kvalitet og et attraktivt arbejdsmiljø.

Et attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø er et af vores særligt prioriterede områder, og området indgår i afdelingernes årlige budget- og udviklingsaftaler (BUA).

Resultatet har været den stigende forskningsaktivitet, som blandt andet kan aflæses i antallet af projekter med hovedvejledere ansat i Hospitalsenheden Vest og videnskablige artikler i peer-reviewed tidsskrifter. 

Såfremt der skulle være fejl eller mangler i publikationerne kan Jane Kjemstrup Andersen kontaktes.

Oversigt over publikationer