Fioskningens dag 2015

26 forskere og flere end 100 deltagere var mødt op for at få indblik i den nyeste forskning. 

28. august 2015

Fotos: Emil Steen Sanggaard, Kommunikation

Der var fokus på den megen forskning, der finder sted i Hospitalsenheden Vest og masser af videndeling på tværs af specialer, da Center for Forskning og Uddannelse (CFU) gennemførte ”Forskningens Dag”, torsdag 27. august i MCH Herning Kongrescenter.

26 forskere og flere end 100 deltagere var mødt op for at få indblik i den nyeste forskning, der finder sted til glæde og gavn for patienterne blandt de kliniske og parakliniske afdelinger i Hospitalsenheden Vest.

Ledende overlæge Annette Haagerup fra Center for Forskning og Uddannelse

Ledende overlæge Annette Haagerup fra CFU bød velkommen.

- Det vi ser i dag er fundamentet for fremtidens Center for Forskning og Uddannelse – og det er også fundamentet for fremtidens forskning i Hospitalsenheden Vest, sagde forskningskoordinerede og ledende overlæge Annette Haagerup, da hun bød velkommen til det seks timer lange og intense arrangement.

- Interessen for at være med her i dag har været meget stor. Bedømmelseskomitéen modtog over 40 abstracts og ansøgninger om at være med. Det viser at forskningen i Vest er langt større end sit rygte. Og det viser også, at man hverken behøver at arbejde på Rigshospitalet eller bo i Risskov, for at bedrive god forskning, tilføjede Annette Haagerup.

Internationalt format

Forskningens Dag, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, var denne gang moderniseret og redefineret i tæt samarbejde med MCH Herning Kongrescenter. Formen var derfor i overensstemmelse med international standard for videnskabelige kongresser. Formålet var blandt andet at give deltagerne gode muligheder for at udvide deres forskningsnetværk og for at fremlægge deres forskning på den måde, det sker på internationale kongresser.

Det var blandt andet, hvad intensivsygeplejerske og ph.d.-studerende, Anne Højager Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling i Holstebro, fremhævede som et væsentligt udbytte ved at deltage. Hun fremlagde resultaterne af et fænomenologisk/hermeneutisk forskningsprojekt, hvor pårørende har skrevet dagbog for kritisk syge intensivpatienter (”Relatives experience of writing diaries for critically ill”).

Anne Højager forsker

Intensivsygeplejerske og ph.d.-studerende, Anne Højager Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling i Holstebro.

- At være med her giver god øvelse i at fremlægge sin viden på den måde, det hør og bør sig på en international konference. Samtidig er det meget givende at udvide sit netværk og få nuanceret sin forskning med kommentarer fra de andre deltagere og fra de forskningsmiljøer de repræsenterer. Vi har alle forskellige baggrunde og traditioner, og at være med en dag som denne er med til at nuancere ens egen opfattelse og tilgang til forskningen, påpeger Anne Højager Nielsen.

Bedste fremlæggelse og bedste poster

Som på enhver international konference blev dagen sluttet af med, at der blev uddelt to ny indstiftede forskningspriser i form af en pris til henholdsvis ”Bedste orale præsentation, Forskningens Dag 2015” og ”Bedste poster præsentation, Forskningens Dag 2015”.

Postervinder

Reservelæge og ph.d.-studerende, Nikolai Hoffmann-Petersen fra Medicinsk Afdeling i Holstebro.

Prisen for bedste orale præsentation gik til reservelæge og ph.d.-studerende, Nikolai Hoffmann-Petersen fra Medicinsk Afdeling i Holstebro for fremlæggelsen af resultaterne af et forskningsprojekt om blodtryksproblemer blandt 55- til 64-årige i Holstebro Kommune (”High prevalence of Hypertension in a Danish Population”). Prisen for bedste poster blev uddelt til Louise Pape Larsen, sygeplejerske samt cand. scient. san og ph.d.-studerende fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning for hendes projekt ”Return to work after stroke”.

Program og abstract fra Forskningens Dag 2015 (pdf, 1 mb).