48 aktører, inklusiv patienter og pårørende-repræsentanter, deltog i "Innovationscamp" på tværs af praksis, Præhospital, hospitalsafdelinger, hjemmepleje og frivilligesektoren. (Fotos: Charlotte Feldbæk Ranneries/Kommunikation.)  


19.01.2018

Ideer til bedre pårørende-inddragelse i akutte ambulante forløb myldrede frem på en stor Innovationscamp med et mangfoldigt fremmøde

Af kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen


De pårørende til den akutte ambulante patient er vigtige, men der mangler viden om, hvad der virker, og hvilke løsninger der er behov for, når vi taler "inddragelse".

Dette er udviklingsprojektet "Pårørendeinddragelse i de akutte ambulante patientforløb" i færd med at undersøge. Og aktuelt har en Innovationscamp 18. januar, med 48 aktører, inklusive patienter og pårørende-repræsentanter, og med fagfolk på tværs af praksis, præhospital, hospitalsafdelinger, hjemmepleje og frivilligsektoren, drevet ideerne ud af boksen og ned på myriader af post-its.

Stor interesse for at finde ideer i fællesskab

Netop jagten på de gode ideer og forslag til løsninger var omdrejningspunktet for en stor, tværsektoriel Innovationscamp d. 18. januar i Laugesens Have ved Videbæk. 

Det mangfoldige værksted gav en unik mulighed for at tænke ganske anderledes ud af boksen i fællesskab med patienter og pårørende, lød det ovenpå workshoppen fra projektleder Susanne Sagoo, som er med i styregruppen for projektet og pårørende-repræsentant i hospitalets brugerråd

"Det har været fantastisk at se og mærke den store opbakning og støtte til at få kigget på de mange forskellige problemstillinger og få ideer og finde vej til løsningerne i fællesskab."

Der blev summet livligt over flere ting - for eksempel: Hvornår er det rettidig omhu at inddrage de pårørende? 

Inddragelse skal kunne rumme forskelligheder

Susanne Sagoo har fulgt flere akutte patienter og deres pårørende tæt i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning. Og efter den innovative workshop er hun ikke i tvivl om, at pårørende-inddragelse skal kunne rumme både store forskelligheder og modstillinger.

På den ene side peger hun på udfordringen med, at flere pårørende ikke har mulighed for at være fysisk til stede sammen med patienten, selv om de ønsker inddragelse. Og på den anden side står man også med en udfordring, når alle medlemmer af familien er til stede og vil høres.

Undervejs i Innovationscamp var der flere eksempler på, at mange problemstillinger også opstår ved overgange. For eksempel i de hurtige skift mellem hjem og hospital, hvor de pårørende har hårdt brug for information og overblik.

Ofte søger de pårørende svar på deres spørgsmål hos Falck-redderne. Eksempelvis Jimmy Skov Hansen, som er paramediciner ved Præhospitalet i Region Midtjylland.

Det kan paramedicinerne ved Præhospitalet mærke.

"Det skal gå stærkt, og det kan være svært for de pårørende. Derfor oplever jeg, at man som paramediciner bliver det mellemled, som får mange spørgsmål fra de pårørende.Og der tror jeg, at vi kan blive bedre til at tænke mere på tværs og team-baseret", lød det fra Jimmy Skov Hansen, paramediciner ved Præhospitalet.

Yderligere information

De mange ideer vil blive gransket af projektets styregruppe, der vil vælge et udpluk af ideerne til at gennemføre en række prøvehandlinger frem mod slutningen af juni måned.

Styregruppen for udviklingsprojektet "Pårørendeinddragelse i de akutte ambulante patientforløb" står bag initiativet til Innovationscampen.

Læs mere om projektet på Arbejdsmedicins hjemmeside