NIDO | danmark Stab varetager en række understøttende, koordinerende og rådgivende funktioner inden for forskning og uddannelse i tilknytning til hospitalets center for forskning og uddannelse, NIDO | danmark.

NIDO | danmark Stab er en del af Staben i Hospitalsenheden Vest.

Forskning

NIDO | danmark Stab tilbyder forskningsstøtte til alle hospitalets forskere og forskerspirer:

 • forskningsrådgivning
 • hjælp til fondsansøgninger
 • hjælp til formidling fra protokol til publikation
 • hjælp til datamanagement
 • fagbiblioteksservice.

Se mere om, hvilken støtte du kan få til din forskning. 

Øvrige forskningsunderstøttende aktiviteter i NIDO Stabs-regi:

 • formandskab og sekretariatsbetjening af hospitalets forskningsudvalg
 • afholdelse af den årlige konference Forskningens Dag
 • afholdelse af workshops
 • arrangering af journal club for ph.d.-studerende
 • ansvar for at udarbejde hospitalets forskningsstrategi.

Uddannelse

Blandt NIDO | danmark Stabs understøttende, koordinerende og rådgivende funktioner inden for uddannelse er at:

 • understøtte kvaliteten af de kliniske uddannelser og kontinuerlig udvikling af uddannelsesmiljøerne
 • understøtte systematisk kompetence- og talentudvikling samt karriereplanlægning for ansatte
 • rådgive hospitalets ansatte og studerende i forhold til uddannelsesspørgsmål
 • understøtte at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden
 • understøtte vejlederkompetencer
 • koordinere uddannelse i Hospitalsenheden Vest
 • koordinere og understøtte brug af og udvikling af simulation ved kompetenceudvikling
 • facilitere tværfaglig læring, samarbejde og videndeling
 • afholde den årlige tværfaglige uddannelsesdag
 • afholde NIDO Vidensmesse to gange årligt
 • afholde workshops
 • udarbejde hospitalets uddannelsesstrategi (PDF).

NIDO Stab samarbejder med HR, Uddannelse, de kliniske vejledere og ledere i klinikken samt uddannelsesinstitutioner og Region Midtjylland.