NIDO | danmarks stab har siden 2015 været forskningsaktiv og anvender og skaber ny viden i overensstemmelse med hospitalets Forskningsstrategi 2018-2020.

NIDO Stabs forskning spænder vidt fra genetik til COVID-19 og implikationer af nyt supersygehus.

I 2021 flytter Hospitalsenheden Vest til det nybyggede sygehus, Regionshospitalet Gødstrup. Flere af vores forskningsprojekter udnytter denne unikke, historiske mulighed. For eksempel anvender vi interventionen, udflytning til RH Gødstrup, til at forske i håndhygiejne, hospitalserhvervede infektioner og psykosocialt arbejdsmiljø før og efter udflytning. 

Forskningsområder

  • COVID-19
  • Folkesygdomme med kompleks arv (fx astma, børneeksem og høfeber)
  • Genetisk pædiatri – arvelige sygdomme hos børn 
  • Implikationer af nyt supersygehus
  • Nyskabelser i sundhedsvæsenet

Projekter

Ph.d.-projekter

Medarbejdere med forsknings-kompetencer (postdoc-niveau eller højere)

  • Annette Haagerup, forskningskoordinerende ledende overlæge, lektor, dr. med. (forskningsansvarlig).
  • Henriette Nørmølle Buttenschøn, seniorforsker, lektor, ph.d.
  • Marianne Jensby Bornemann, forskningsformidler, ph.d.

Publikationer

NIDO | danmark Stabs publikationer i videnskabelige, peer-reviewed tidsskrifter fremgår af publikationslisten.

KontaktAnnette Haagerup
Forskningskoordinerende
ledende overlæge
Tlf.: 7843 8580
annehaag@rm.dk

Kontakt


Henriette Buttenschøn
Henriette Buttenschøn
Seniorforsker
Tlf.: +45 7843 8586
henrbutt@rm.dk

KontaktMarianne Jensby Bornemann
Forskningsformidler
Tlf. +45 7843 8584
marianne.bornemann@vest.rm.dk