Corona-analyse

Foto: Rune Borre-Jensen

NIDO Stabs forskning spænder vidt fra genetik til COVID-19 og effekterne af et nyt supersygehus.

I 2021 flytter Hospitalsenheden Vest til det nybyggede sygehus, Regionshospitalet Gødstrup. Flere af vores forskningsprojekter udnytter denne unikke, historiske mulighed. For eksempel anvender vi interventionen, udflytning til RH Gødstrup, til at forske i håndhygiejne, hospitalserhvervede infektioner og psykosocialt arbejdsmiljø før og efter udflytning. 

Forskningsområder

  • COVID-19
  • Effekter af nyt supersygehus
  • Folkesygdomme med kompleks arv (fx astma, børneeksem og høfeber)
  • Genetisk pædiatri – arvelige sygdomme hos børn 
  • Nyskabelser i sundhedsvæsenet
  • Patient- og medarbejdertrivsel

Projekter

Ph.d.-projekter

Publikationer

NIDO | danmark Stabs publikationer i videnskabelige, peer-reviewed tidsskrifter fremgår af publikationslisten.

Medarbejdere med forsknings-kompetencer (postdoc-niveau eller højere)

  • Henriette Nørmølle Buttenschøn, seniorforsker, lektor, ph.d.
  • Marianne Jensby Bornemann, forskningsformidler, ph.d.