Ved Carina Noer Kimestad, Sygeplejerske, Urologisk afdeling

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 15.15 - 16.00

Afholdes som videokonference mellem Mødelokale 5 Herning og Staben 3 Holstebro.

Masterforelæsningens titel

Intrakavernøs injektion - mere end blot et stik - Aspekter ved rådgivning og instruktion i intrakavernøs injektionsbehandling til erektil dysfunktion som følge af radikal prostatektomi.

Introduktion

En effektiv behandlingsstrategi af erektil dysfunktion efter radikal prostatektomi er intrakavernøs injektionsbehandling. Patienter er ikke tidligere, til vores viden, blevet spurgt hvad de føler, er vigtige aspekter for fagpersonalet at fokusere på, i forbindelse med rådgivning og instruktion i intrakavernøs injektionsbehandling.

Formål

At give fagpersonale en retningslinje for, hvilke aspekter der kan fokuseres på, når de rådgiver og instruerer patienterne i intrakavernøs injektion som behandling for erektil dysfunktion som følge af radikal prostatektomi.

Metode

Kvalitativt studie baseret på 6 semistrukturerede telefoninterviews. Informanterne var tidligere diagnosticeret med cancer prostatae, havde gennemgået radikal prostatektomi og havde fået rådgivning og instruktion i intrakavernøs injektionsbehandling.

Konklusion

Aspekter for fagpersonalet at fokusere på:

  • At give grundig og realistisk information om mulig erektil dysfunktion som følge af radikal prostatektomi og behandlingen heraf
  • på initiativ af fagpersonalet at tilbyde behandling for erektil dysfunktion kort efter radikal prostatektomi
  • at prioritere god tid ved konsultationerne
  • at kommunikere i et afslappet sprog
  • at udvise empati, omsorg og indlevelsesevne når temaet er intimt og personligt
  • at tilbyde hurtig opfølgning efter instruktion i intrakavernøs injektionsbehandling
  • at give patienten mulighed for at tage en velinformeret beslutning om en eventuel partners deltagelse ved instruktionen
  • at være opmærksom på, at bevæggrundene for at søge hjælp og forudsætningerne for at opnå tilfredsstillende behandling er individuelle. 

Masteropgaven er udarbejdet som afslutning på en Master i Sexologi.