Billede af Regionshospitalet Holstebro.Dato: 23. april 2018
Tid: Kl. 16.00 - 19.00

Adresse:
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

Se oversigtskort over Regionshospitalet Holstebro.

Kl. 16.10 - 16.55 | Behandling af hjertestop og mavesår i kritisk syge patienter

 

Intensivafdelingen behandler i døgndrift patienter med akutte og livstruende sygdomme.

Når patienterne indlægges med kritiske sygdomme som for eksempel hjertestop, tilkaldes læger fra Anæstesiologisk afdeling til undersøgelse og behandling. Hvordan behandlingen foregår, bliver du meget klogere på i dette foredrag.

Foredraget er inddelt i to dele, nemlig behandling af hjertestop og behandling af mavesår i kritisk syge patienter:

Del 1: Hjertestop

Hvert år får flere end 2000 danskere uventet hjertestop på de danske hospitaler. Når en patient får hjertestop, er der stor forskel på, hvilke læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der tilkaldes. Hvordan bemander man hjertestopholdet, sådan at man optimerer behandlingen og redder flest mulige liv?

Del 2: Mavesår

To til tre procent af patienterne på intensivafdelingen rammes af blødende mavesår. Derfor får tre ud af fire intensivpatienter forebyggende mavesårsmedicin, men ingen ved, om medicinen gør mere skade end gavn. Hvilke fordele og ulemper er der ved at give mavesårsmedicin til i forvejen kritisk syge patienter?

Formidlerne er forskningsansvarlig overlæge Nilanjan Dey, reservelæge Niklas Schurmann Hansen og overlæge Rasmus Philip Nielsen ved Anæstesiologisk Afdeling, og ph.d. stud. Kasper Glerup Lauridsen ved Center for Akut Forskning, Aarhus, Region Midtjylland.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Kl. 16.55 - 17.25 | I videnskabens tjeneste: Når patienter låner deres krop til urinvejs-forskning

 

På Urinvejskirurgisk Afdeling lægger patienter ofte krop til vigtig forskning i urinvejssygdomme.

Til foredraget får du et unikt indblik i, hvordan det er at være forsøgsdeltager i forskningens tjeneste, hvilke fordele og ulemper der er ved at være forsøgsdeltager, hvordan forsøgene udføres, og hvilket formål forskningen tjener.

Brigitta Villumsen, som er projektsygeplejerske og ph.d.-stud. ved Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, vil fortælle om alt dette og meget mere, der kaster lys over forskning i og udvikling af behandling og pleje til patienter med sygdomme i urinvejene.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Kl. 17.40 - 18.00 | Dagbog for intensivpatienter: Hjælp til at leve – ikke bare overleve


Som patient på en intensivafdeling kan man døje med en lang række psykiske traumer i tiden efter indlæggelsen. Her kan det være en stor hjælp, at en pårørende skriver dagbog om forløbet. Hvordan det kan være, bliver du meget klogere på i dette foredrag.

Hvert år bliver cirka 30.000 danskere indlagt på landets intensivafdelinger. En del af dem ligger i respirator. Det er en hård og vanskelig tid for både patienten og de nærmeste pårørende, og efter tiden på intensivafdelingen kæmper mange med angst, depression og symptomer på post-traumatisk stress.

En dagbog skrevet af den nærmeste pårørende kan hjælpe både pårørende og patienten med at bearbejde og forstå det, der er sket, og hjælpe dem videre i livet.

Foredraget holdes af Anne Højager Nielsen, som er intensivsygeplejerske ved Anæstesiologisk Afdeling og ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Det er gratis at deltage i foredraget og kræver ingen tilmelding.

Kl. 18.00 - 18.45 | Hverdagens skjulte sanseindtryk: Hvordan vi påvirkes af lugt og smag


Hvad bestemmer, hvordan vi oplever lugt og smag? Kan erfaring og træning ændre hjernens evne til at fortolke lugt- og smagsindtryk?

Bliv klogere på alt dette gennem et foredrag fyldt med smagsprøver, smagstest og eksempler.
Desuden vil foredraget handle om, hvordan smags- og lugtesansen virker, hvordan sanserne kan snyde os, og hvordan det komplekse samspil mellem sanserne fungerer.

Foredragsholderne er læge og ph.d. Alexander Fjældstad samt professor og overlæge Therese Ovesen fra Flavour Klinikken, Øre-næse-halsafdelingen og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.