Uddannelsesdag

Hospitalsenheden Vest afholder årligt en tværfaglig uddannelsesdag for alle hospitalets vejledere og undervisere, som beskæftiger sig med uddannelse af elever, studerende samt efter- og videreuddannelse. 

Hvert år forsøger vi at finde et spændende og relevant emne for at give deltagerne mulighed for at få inspiration og ny viden til gavn for udvikling af uddannelsesområdet.

Kurserne bliver offentlig gjort i Plan2learn.

Emner for tidligere tværfaglige temadage