Torsdag den 10. juni 2021 er der møde i Forskningsudvalget.