Forskningsudvalget i Hospitalsenheden Vest mødes fem gange om året.