Hospitalsenheden Vest har kontinuerligt fokus på at kvalitets-forbedre den lægelige videreuddannelse. Et af redskaberne hertil er 3-timersmødet.

3-timersmødet bringer de uddannelsessøgende og deres initiativer på uddannelsesområdet i spil på alle afdelinger, som bidrager i den lægelige videreuddannelse. 

Formål

Formålet med 3-timers-mødet er at:

  • sætte fokus på uddannelse og uddannelsesmiljø
  • skabe innovation
  • engagere yngre læger i uddannelsestiltag på den lægelige videreuddannelse
  • involvere kolleger, afdelingsledelsen og hospitalsledelsen 
  • prioritere indsatsområder
  • dele viden og ideer i organisationen.