NIDO i Gødstrup

NIDO | danmark i Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

NIDO | danmark er hospitalets center for forskning og uddannelse.

NIDO | danmark består af hospitalets samlede netværk af forskere, forskningsmedarbejdere, kliniske uddannere, elever og studerende. Centret rummer core faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i form af en specialiseret stab og helt nye fysiske rammer i Gødstrup.

NIDO er afledt af nidus, der betyder rede på latin. Navnet symboliserer centrets funktion, nemlig at fungere som en "rede", der fremmer og understøtter forskning og uddannelse i sundhed. 

Samtidig udtrykker de fire bogstaver nogle for centret helt centrale begreber:

  • Network
  • Innovation
  • Development
  • Opportunities.

Forskningsstøtte

Uddannelsesstøtte

Mission og vision

Patienten først

Forskningsaktiviteter i NIDO Stab

Baggrund og historie