NIDO i GødstrupSkitseforslag af NIDO | danmark i Gødstrup. Illustration: KPC Herning A/S.

NIDO | danmark er hospitalets center for forskning og uddannelse.

NIDO | danmark består af hospitalets samlede netværk af forskere, forskningsmedarbejdere, kliniske uddannere, elever og studerende. Centret rummer core faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i form af en specialiseret stab og helt nye fysiske rammer i Gødstrup, som efter planen står færdig ultimo 2020.

NIDO er afledt af nidus, der betyder rede på latin. Navnet symboliserer centrets funktion, nemlig at fungere som en "rede", der fremmer og understøtter forskning og uddannelse i sundhed. 

Samtidig udtrykker de fire bogstaver nogle for centret helt centrale begreber:

  • Network
  • Innovation
  • Development
  • Opportunities.

Forskningsstøtte

Uddannelsesstøtte

Mission og vision

Patienten først

Forskningsaktiviteter i NIDO Stab

Baggrund og historie