Foto: Tonny Foghmar

Forskningsudvalget skal gennem dets arbejde udmønte Hospitalsenheden Vests forskningsprofil.
 
Medlemmerne af udvalget har til opgave at udbygge de eksisterende forskningsmiljøer til en synlig, professionel og robust forskningsorganisation, der skal kunne favne alle forskningsaktive afdelinger og enheder. Desuden skal udvalget være med til at opdyrke et levende forskernetværk for både mere og mindre erfarne forskere.

I den mere praktiske ende skal Forskningsudvalget arbejde for at sikre finansiering af forskningsaktiviteterne. Det vil blandt andet udmønte sig i rådgivning af Hospitalsledelsen vedrørende prioritering af ansøgninger til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Kommissorium

Læs Forskningsudvalgets kommissorium 2017-2019.

Fakta om Forskningsudvalget

 • Hospitalets Forskningsudvalg blev oprettet i 2011 og nyudpeget i 2017.
 • Forskningsudvalget består af 26 medlemmer, der mødes fire gange årligt.
 • Forskningsudvalgets opgaver er blandt andet at:
  • Implementere og udvikle hospitalets forskningsstrategi
  • Skabe synergi mellem forskningsmiljøer og -områder i Hospitalsenheden Vest
  • Udvikle eksterne forskningssamarbejder og -relationer
  • Rådgive hospitalsledelsen om forskningsrelaterede emner
  • Bidrage til at sikre finansiering af hospitalets forskningsaktiviteter

Se medlemmer af Forskningsudvalget her.