Du kan læse om reglerne for brug af patientjournaloplysninger til forskning her.

Ansøgning om at indhente journaloplysninger ifm. forskning - Hospitalsenheden Vest

Her finder skemaer til ansøgning om at indhente journaloplysninger i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer til godkendte forskningsprojekter:

Ansøgningsskemaet skal benyttes i forbindelse med ansøgninger til Hospitalsenheden Vest.

Det udfyldte dokument skal sendes til NIDO | danmark: nido@rm.dk.

NIDO | danmark sørger for at indhente hospitalsledelsens underskrift og returnerer efterfølgende det underskrevne ansøgningsskema til ansøger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte nido@rm.dk.