Adgang hjemmefra

Adgang til databaser og e-tidsskrifter hjemmefra er kun på Citrix.

Hvis du tidligere har haft en fjernadgang til TDnet, er den ikke længere aktiv. Fremover skal du bruge fjernadgangen til Citrix, for at få adgang hjemmefra: RMs vejledning til hjemmeadgang til Citrix.

Kontakt Fagbiblioteket ved spørgsmål:

Fagbibliotek@midt.rm.dk;

Tlf: 7844 1350

      

          TDNet database.

Genvej til databaser e-tidsskrifter og e-bøger. Denne genvej kan kun bruges, når du er på Citrix.

Gå til TDNet.

Vær opmærksom på, at når du bruger genvejen, skal du give siderne tilladelse til at se, hvor du kommer fra. Når du har klikket på "OK", er du godkendt og vil blive sendt videre til TDnet