Foto: Jesper Rais

Velkommen til et af Danmarks mest aktive regionale forskningshospitaler

Hospitalsenheden Vest har et livligt forskningsmiljø med otte professorer og huser tre universitetsklinikker fordelt på to matrikler: 

Fra hospitalsenheden udgår årligt en lang række videnskabelige publikationer og flere ph.d afhandlinger. Langt hovedparten af de ph.d. studerende har en hovedvejleder med ansættelse i Hospitalsenheden Vest.

Forskningen på Hospitalsenheden Vest er kendetegnet ved at gå nye veje og indlede tværfaglige og tværsektorielle forskningssamarbejder med både eksterne og interne partnere, andre offentlige sektorer og private investorer og udviklere.

Se en oversigt over alle hospitalets forskningsmiljøer og -områder.