Styregruppen

 • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke (formand).
 • Ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk Afdeling
 • Ledende oversygeplejerske Lone Geertsen, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 • Apoteker Anders Knudsen.
 • Kommunikationschef Finn Møller, Staben.
 • KIT-konsulent Dorthe Pilgaard, Staben K&U.
 • Innovationskonsulent Christian Bjerrum, Staben HR.
 • Kvalitetschef Birgitte Ostersen.
 • Sundhedschef, Grete Bækgaard Thomsen, Lemvig kommune.
 • Praktiserende læge Per Olav Eidner.
 • Privatapotek, Margrethe Lyng Knudsen, Østergades Apotek, Herning.
 • Kvalitetskonsulent Henriette Haase Fischer, Staben K&U.
 • Projektleder Dorthe Astrid Hansen, tlf. 7843 8701.

Projektgruppen

 • Specialeansvarlig sygeplejerske Ida Zerlang, Onkologisk Afdeling.
 • Koordinator Lone Dahl Andersen, Onkologisk Afdeling.
 • Specialeansvarlig sygeplejerske Britta Pape, Ortopædkirurgisk Afdeling.
 • Projektleder Dorthe Astrid Hansen, tlf. 7843 8701.

Følgegruppen

 • Regionshospitalet Randers
  Innovationskonsulent Marie Louise Ladefoged.
  Kvalitetschef Inger Marie Jaillet.

 • Hospitalsenheden Midt, Diagnostisk Center:
  Sygeplejerske Charlotte Appel.
  Projektleder Jannie Feldt.

 • Hospitalsenheden Horsens
  Kvalitetskonsulent Helle Volhøj.

 • Aarhus Universitetshospital
  Farmaceut Charlotte Olesen.

 • Regional Lægemiddelkomité
  Farmaceut Ann Johnsen.

 • Regional risikomanager for almen praksis og speciallægerne Lene Bjerregård.

 • Regionspsykiatrien Vest
  Koordinator Sarah Margrethe Elmholdt Svendsen. 

 • Projektleder for One Stop Dispensing i Hvidovre, farmaceut Morten Baltzer Andersen.

 • Tovholder på følgegruppen fra Hospitalsenheden Vest er projektleder Dorthe Astrid Hansen, tlf. 7843 8701.