Hospitalsenheden Vest har implementeret nye arbejdsgange, hvor patientens egen medicin anvendes. Arbejdsgangen kaldes Min Medicin Med.

Arbejdsgangen skal: 

  • Medvirke til, at der sker færre medicinfejl ved indlæggelse og udskrivelse fra hospital, eget hjem, praktiserende læge og hjemmepleje.
  • Bidrage til, at kvaliteten i den medicinske behandling øges.
  • Bidrage til et styrket samarbejde mellem hospital, egen læge, kommunen og borgeren i forhold til den medicinske behandling.

Læs mere i projektbeskrivelsen

Få mere at vide

Rapport: Min Medicin Med

Protokol: Medicinposen

Pjece: Medicinposen