Hospitalsenhed Vest (HEV) har med hjælp fra TrygFonden færdigudviklet og produceret en medicinpose, der fungerer som opbevaring af medicin i borgerens eget hjem - og som bærepose hvis borgeren skal på hospitalet og skal medbringe al medicin hjemmefra.

Medicinposen er en designoptimering af den engelske Green Medicine Bag, der har vist positiv effekt blandt andet i forhold til at forbedre patientsikkerheden, forebygge medicineringsfejl samt spare tid og penge i sundhedsvæsenet.

Mange fejl sker i overgangen mellem hospital og primærsektor, idet patientens behandling ændres fra egen medicin til hospitalets sortiment og tilbage igen ved udskrivelsen.

Ligeledes er det udfordrende for patienten at huske, hvad den vanlige medicin hedder, når dette skal afdækkes ved indlæggelse og ambulant kontrol. I sjældne tilfælde kan der ske dødsfald eller genindlæggelser pga. medicineringsfejl i disse overgange.

Sker der en fejl på hospitalet, føres den ofte videre igennem forkerte oplysninger til patienten og dennes egen læge samt evt. hjemmepleje.

Ved at borgeren medbringer medicinen på hospitalet i Medicinposen kan medicinfejl forebygges.