Kontakt Transfusionsrådet

Rådets medlemmer i Hospitalsenheden Vest

Annebirthe Bo Hansen
Overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling
Tlf. 7843 5611

Robert Winding
Overlæge, Anæstesiologisk Afdeling
Tlf. 7843 2753

Charlotte Lindegaard Hansen
Ledende bioanalytiker, Blodbanken
Tlf. 7843 5710