Kontakt POCT-udvalget

Formand

Nete Hornung
Klinisk Biokemisk Afdeling, HEV
(+45) 7843 5511

POCT-koordinator
Trine Sandy Jensen
Klinisk Biokemisk Afdeling, HEV
(+45) 7843 5673