POCT-rådet er nedsat af Klinisk Biokemisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Formålet er at yde rådgivning inden for området for patientnært udstyr.