Møder
Medicineringsrådet mødes 2 gange om året. 

Ved 2 af møderne deltager:

  • de udpegede medicineringsansvarlige læger
  • nøglepersoner

Ved de andre 2 møder deltager:

  • samarbejdspartnere fra Vestklyngens 6 kommuner
  • almen praksis
  • privatapotek


▪ Referater 

2019

Marts

______________ 

Referater tidligere end 2019 kan rekvireres via mail til: patientsikkerhed@vest.rm.dk