Formand   lægefaglig direktør Jens Friis Bak
Hospitalsenheden Vest
Sekretær kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen
Kvalitet og Udvikling 
Kvalitet og Udvikling 

konsulent for Tværsektorielt kontor Lene Wejlstrup Antonsen

Akutafdelingen kvalitetskoordinator Anette Sønderby
Apoteket apoteker Anders Knudsen

Børn og Unge ledende overlæge Charlotte Søndergaard
Medicinsk afdeling geriater Anne-Birgitte Langsted Pedersen
Neurologisk afdeling ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal
Almen praksis læge Jørgen Buch
Regionspsykiatrien 

kvalitetskonsulent Sarah- Margrethe Elmholdt Svendsen

Kommuner

Struer: Aniette Weibrecht

Lemvig: Tanja Stougaard

Ringkøbing- Skjern: Margrethe Siig

Ikast-Brande: Betinna Grønne 

Holstebro: Nanna Bjerrum

Herning: Janett Valeur