indeholder en række oplysninger om:

  • ind- og udskrivning, træning, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme – herunder den patientrettede forebyggelse, gør et godt samarbejde bedre, patientrettigheder samt en række relevante telefon- og faxnumre på kommuner, hospitaler og praktiserende læger mm for Vestklyngen*.

Gå til Sundhedsaftaler e-Dok: www.sundhedsaftaler.vest.rm.dk

*Vestklyngen består af Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner og praksissektor.