er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Gå til

Vestklyngen

består af Hospitalsenheden Vest, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner og praksissektor.

______________________________

Kontaktpersoner Hospitalsenheden Vest 

Konsulenter for det tværsektorielle samarbejde:

Gunna Andersen, tlf. 7843 8712, Kvalitet og Udvikling

Lene W. Antonsen, tlf. 7843 8707, Kvalitet og Udvikling

______________________________

Læs om ...

Sundhedsaftalerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Herunder også om rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler som beskrevet i sundhedsloven, i bekendtgørelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Se filmen: Sundhedsaftalen, YouTube

 

 Kontakt