I Hospitalsenheden Vest hører vi ofte meldinger og krav om at bidrage til at skabe eller øge:

  • Patient- og medarbejdertilfredshed
  • Større produktivitet og kvalitet
  • Mere engagement
  • Mindre fravær
  • Effektivisering.

Dette er bare et lille udsnit af ord, som vi hører i forskellige relationer i dagligdagen. 

Forskning i social kapital

Både i udlandet og i Danmark er der forsket i og lavet mange undersøgelser af, hvad der skal til for at ovennævnte kan gå op i en større helhed for både patienter og ansatte.

Der er skrevet flere artikler, bøger, rapporter om emnet, og det er således bekræftet at social kapital har en positiv indvirkning på kvalitet, produktivitet, effektivitet og arbejdsmiljø i lignende organisationer både her i landet og andre steder i verden.

Ofte forbindes øget produktivitet og effektivitet med ringere kvalitet for bruger og dårligere trivsel for de ansatte.

Undersøgelser viser, at der er klare sammenhænge mellem høj social kapital og en række indikatorer for såvel trivsel, produktivitet og kvalitet. De viser, at man ikke på baggrund af høj produktivitet og kvalitet behøver at gå på kompromis med de ansattes trivsel og arbejdsmiljø eller omvendt.

Flere oplysninger om undersøgelser/forskning i social kapital.