Kontakt 
Maj-Britt Stobberup
Arbejdsmiljøkonsulent
 +45 7843 8617

Fakta

 Social kapital handler om netværks og relationers synergieffekt. Deltagelse i netværk vil ofte have et positivt afkast for individet i form af social kapital, samt at individet, ved at indgå i sociale netværk, får lettere ved at forfølge både individuelle og kollektive mål. Læs mere om at arbejde med social kapital.

Her kan I få hjælp!

 Kontakt HR for yderligere muligheder og hjælp til procesfacilitering, sparring og videndeling:
  • HR, Hospitalsenheden Vest
  • Ekstern konsulenthjælp