Patientinddragelse i Hospitalsenheden Vest
Patienten som samarbejdspartner i behandlingsforløbet 
Samarbejde med patienten og pårørende er vigtig for at sikre optimale patientforløb og kontinuerlig kvalitetsudvikling. Ved at inddrage og samarbejde med patienter og pårørende får sundhedspersonalet rig mulighed for at få tilbagemeldinger på, hvordan pleje og behandling opleves og i nogen grad, hvilken effekt patienterne oplever. Denne feedback har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet.

Se også e-Dok
Patientens og pårørendes inddragelse som partnere, regional retningslinje

Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer, regional retningslinje

Inddragelse af borgerne i udvikling af kvaliteten af sygehusets ydelser, regional retningslinje


Region Midtjyllands Kvalitetsstrategi

Region Midtjyllands Kvalitetsstrategi 2010-13 har som et af sine udviklingsspor at sætte patient empowerment på dagsordenen, så patienter og pårørende bliver aktive medspillere i sundhedsvæsenet.

Læs mere her: regionmidtjylland.dk

Brugerråd i Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest har etableret et brugerråd, hvor vi vil gå i dialog med brugerne af hospitalet med henblik på at højne kvaliteten på hospitalerne.

Læs mere her: Brugerråd