Denne arbejdsgruppe skal se nærmere på, hvorvidt der er muligheder i de nære sundhedstilbud, der kan være med til at løse op for overbelægningsproblematikken.

Eksempelvis ved vi, at der er kommuner i klyngen, der har et markant højere sygehusforbrug end andre – kan det have en betydning?

Hvilke muligheder er der i forhold til akutpladser og lignende i kommunerne? – og hvor godt kender almen praksis, lægevagten og hospitalsvisitationen til de
muligheder som forefindes i kommunalt regi?

I denne arbejdsgruppe kan det ligeledes drøftes, hvad der kan være
relevant at dagsordenssætte i forhold til kommuner og almen praksis.

Arbejdsgruppen besættes med repræsentanter fra:
  • Medicinsk Afdeling 
  • Akutafdelingen 
  • Neurologisk Afdeling 
  • Praksiskoordinator 
  • Den kommunale medformand for Klyngestyregruppen eller en,
  • der er udpeget af medformanden.
Formand for arbejdsgruppen: Henning Vestergaard
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af: Ditte R. Rasmussen

Referater fra gruppens møder:

6. marts 2013