Denne arbejdsgruppe skal udrede muligheder forbundet med at samle børn under 18 år på Børneafdelingen.

Som udgangspunkt gælder det for stationære patienter, der er indlagt på afdelinger, der er udfordret af overbelægning.

Denne arbejdsgruppe er ikke af samme hastende karakter som de øvrige.

Arbejdsgruppen besættes med repræsentanter fra: 
  • Børneafdelingen 
  • Medicinsk Afdeling 
  • Kirurgisk Afdeling
Formand for arbejdsgruppen: Nana Thrane
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Michael F. Christensen

Referater fra gruppens møder:

1. marts 2013