Arbejdsgruppen skal have fokus på flow og arbejdsgange i forhold til at flytte patienter fra akutafdelingen og ud i huset.

I forhold til tiltag, som kan understøtte flow og ligelig fordeling af opgaverne i snitfladen mellem Akutafdelingen og stamafdelingerne er meget allerede aftalt og iværksat. Gruppen skal på den baggrund vurdere:

  • Er det aftalte implementeret?
  • Virker tiltagene efter hensigten?
  • Kan vi gøre mere?

Derudover skal overvejes muligheden for at udvikle/implementere nye redskaber, der kan sikre indblik, overblik og flow.

Arbejdsgruppen forankres i Driftsrådet for den akutte patient.

Formand for arbejdsgruppen: Ida Götke

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af: Henrik G. Iversen

Referater fra gruppens møder:

1. møde i spor 2, 22 februar 2013
2. og 3. møde i spor 2, 8. og 15 april 2013
4. møde i spor 2, 30 april 2013