Denne arbejdsgruppe skal have fokus på henvisning og modtagelse af den akutte patient, og på hvilke mulige alternativer man i hospitalsregi kan tænke til en indlæggelse. Visitationskriterier kan være et af de områder, der kan ses nærmere på.

Opgaven er at have fokus på indgangen ind i hospitalet.

Arbejdsgruppen besættes med repræsentanter fra:
  • Akutafdelingen
  • Medicinsk Afdeling, herunder bør kardiologien og geriatrien være repræsenteret.
  • Kirurgisk Afdeling
  • Ortopædkirurgisk Afdeling
  • Urologien evt. inddragelse ad hoc
  • Den lokale vagtchef for lægevagten.
Arbejdsgruppen forankres i regi af Driftsområdet for Akutafdelingen.
Formand for arbejdsgruppen: Jens Friis Bak.
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af: Ditte R. Rasmussen

Referater fra gruppens møder
1. møde i spor 1, 2. marts 2013
2. møde i spor 1, 22. marts 2013