På baggund af den overbelægningsproblematik, der især har præget starten af 2013, er det besluttet, at der skal laves et udredningsarbejde med det fokus at se på, hvordan presset på den stationære kapacitet kan håndteres inden for de eksisterende økonomiske og bygningsmæssige rammer.

Udredningen skal lede frem til konkrete handlingsplaner og tiltag, som drøftes samlet på hospitalsledelsesmødet den 21. maj 2013

Læs kommissorium for arbejdet her