Hospitalsledelsen præsenterede bevæggrund for at have inviteret oplægsholdere fra talentudviklingsgrupperne, og hvordan deres input er tænkt som et supplement og inspiration i forhold til arbejdet med håndtering af udfordringer i relation til overbelægningssituationen.


Spor 1: Den akutte patient – henvisning, modtagelse og alternativer i hospitalsregi til akut indlæggelse

Jens Friis Bak præsenterede, i kraft af sin rolle som formand, udfordringer og heraf hensigten med arbejdet i relation til spor 1.

Drøftelse ved bordene med henblik på, at der uddrages gode løsningsmuligheder i forhold til spor 1.


Spor 2: Overflytning af patienter fra akutafdelingen til hospitalets øvrige afdelinger

Ida Götke præsenterede i kraft af sin rolle som formand, udfordringer og heraf hensigten med arbejdet i relation til spor 2.

Oplæg vedr. ”Ledelse og organisering af den akutte funktion” blev præsenteret som video: Tages med i det videre arbejde i spor 2.

Charlotte Lindegaard Hansen og Karina Falsig præsenterede oplæg vedr. ”Løsning af opgaver på tværs – Nyt syn på tilsyn

Jeannette Andersen & Pernille Karlskov præsenterede oplæg vedr. ”Optimering af sengeafsnittets funktion” 

Drøftelse ved bordene mhp. på at der uddrages gode løsningsmuligheder i forhold til spor 2.


Spor 3: Samling af børn under 18 år på Børneafdelingen

Nana Thrane præsenterede i kraft af sin rolle som formand, udfordringer og heraf hensigten med arbejdet i relation til spor 3.


Spor 4: Samspil med omgivelserne

Henning Vestergaard præsenterede i kraft af sin rolle som formand, udfordringer og heraf hensigten med arbejdet i relation til spor 4.

Lene Sofia Sørensen præsenterede oplæg vedr. ”Ledelse og organisering af behandling af patienter i eget hjem” blandt andet med video

Mette Thomsen præsenterede oplæg vedr. ”Optimering af den ambulante funktion” 

Liv Marit Valen Schougaard præsenterede oplæg vedr. ”Potentialet i ambuflex” 

Drøftelse ved bordene mhp. på at der uddrages gode løsningsmuligheder i forhold til spor 4.