Tilstrømningen af især akutte patienter har i en lang periode været vilkår for måden at drive hospital på , hvilket har givet høje belægningsprocenter og travlhed i modtagelser, ambulatorier og kliniske servicefunktioner.

I Hospitalsenheden Vest har der i 2013 været et nyt fælles og forstærket fokus på at finde løsninger, der virker nu eller kan tages i brug på lidt længere sigte. Listen med nye initiativer og tiltag er lang og vidner om, at der næppes gives en enkelt formular, der løser alle problemer. Det er i stedet de mange små justeringer og tilpasninger i hver dagen, som samlet set gør en stor forskel

På siden her kan du:

  • fra uge til uge følge udviklingen i belægningsprocenten for hospitalet som helhed.
  • følge det udredningsarbejde som er igangsat i 4 spor med repræsentanter fra relevante afdelinger.