Afdelingerne sørger selv for indkøb af it-udstyr. Indkøbet skal altid foregå gennem indkøbs- og logistikmodulet, ILM.

Bestilling af licenser

Kan ske ved at oprette en sag i Helpdesk / Servicedesk. Husk at oplyse EAN-nummer.