Beredskabsrådet er ansvarlig for udarbejdelse og årlig revision af beredskabsplanen for Hospitalsenheden Vest.

Derudover drøfter Beredskabsrådet alle forhold, der vedrører beredskabsarbejdet i Hospitalsenheden Vest.

De afholder fire ordinære møder om året.

Referater

Kontakt sekretær Thomas Antonsen, hvis du ønsker at læse referater fra Beredskabsrådets møder.

Yderligere oplysninger

Få yderligere oplysninger vedrørende Beredskabsrådets arbejde ved at kontakte Beredskabsrådets sekretær Thomas Antonsen.