Beredskabsplanen omhandler de bestemmelser og forholdsregler, som afdelingen/afsnittet skal efterkomme under en katastrofe.
 
Se og læs beredskabsplanen:

Det er vigtigt, at afdelingen ikke sætter procedurer igang, der ikke er en del af den samlede beredskabsplan, eller er afstemt med beredskabslederen på hospitalet/beredskabsledelsen.

I katastrofetilfælde er du forpligtet til at møde op på hospitalet eller at fortsætte arbejdet ud over normal arbejdstid, hvis du bliver bedt om det.
 

Kontakt

Strategi- og Plankonsulent
Lærke H. Pedersen

Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
 
Tlf. 7843 8544
Laerpe@rm.dk